Soorten afval

Wij bieden de juiste container voor het afval dat u wilt laten opruimen en verwerken.
Voor elke sector verhuren wij een container op maat: 6 m³ – 10 m³ – 16 m³ en 25 m³.

Uw afval voeren we af naar ons terrein waar we het op onze eigen weegbrug wegen. Daarna wordt uw afval conform de reglementen verwerkt.

Bij Containers Vermeersch beschikken we over alle oplossingen en helpen u met uw keuze: Containers voor beton, boomstronken, gemengd afval, grond, hout, snoeisel, steenpuin, tuinafval, bigbags voor asbest en Eternit, …

Asbest houdende materialen en AEEA (alles met snoer en/of batterij), moeten in een conforne Big Bag aangeleverd worden. De Asbest Big Bag is bij ons te bekomen: 1 m³ – 3 m³ en 10 m³. Indien er resten van asbest houdende materialen in de container aangetroffen worden, zal de volledige container aan 250 € per ton aangerekend worden!!

Er mag GEEN asbestafval nog AEEA tussen ander afval aanwezig zijn.

Voor bedrijven: de afvalstromen dienen apart te worden aangeleverd conform VLAREMA 8, zie ook brochure OVAM

Voor particulieren:  zoveel mogelijk fracties apart aanleveren, de fracties die moeilijk uit te sorteren zijn in aparte zakken/dozen aanleveren.